SB E-learning E-learning ontwikkeling met kennis van zaken
  • Tijdsbesparend
  • Flexibel : cursist bepaalt waar en wanneer
  • Kostenbesparend
  • Op maat gemaakt
NEEM CONTACT OP

Maatwerk

Na een intake gesprek maak ik een voorstel voor de e-learning training die ontwikkeld moet worden. Daarin wordt aangegeven:

  • hoe de lay-out wordt
  • welke lessen er in komen
  • per les de leerdoelen
  • globale inhoud van de les (teksten, quiz, plaatjes, filmpjes)
  • afsluitende toets ja/nee
  • technische oplevering
  • prijsopgave

Ook zijn er tijdens het ontwikkeltraject regelmatig terugkoppelmomenten, zodat de ontwikkeling kan worden gevolgd.

Kosten

De kosten voor een e-learning zijn afhankelijk van:

  • Beschikbaarheid bestaand trainingsmateriaal
  • Gewenste interactiviteit, filmpjes
  • Aantal mogelijke cursisten
  • Duur van de e-learning

Het is eigenlijk net als met de kosten voor een nieuwe keuken. Wanneer u precies weet wat u wilt, kan er een kostenplaatje worden gemaakt.

Onderhoud

Nadat er een e-learning product is opgeleverd kan er een strippenkaart worden afgenomen, voor lesstof of content die actueel gehouden moet worden.